Pokerio taisyklės lietuviškai – Texas Holdem

Pokerio taisyklės lietuviškai – Texas Holdem

Žaidėjas stato savo raudonus žetonus

Tęsiame straipsnių ciklą apie pokerio taisykles. Ankstesniuose straipsniuose skaitėte, kaip žaisti Omaha ir Razz pokerį. Šiame straipsnyje paties populiariausio Texas Holdem pokerio taisyklės lietuviškai.

❓Kiek kortų reikia pokerio žaidimui?

Texas Holdem žaidime naudojama 1 kortų kaladė (be juokdarių).

❓Kaip sudaromos kombinacijos Texas Holdem žaidime?

Yra trys galimybės: naudoti dvi asmenines ir tris bendrąsias kortas; naudoti vieną asmeninę ir keturias bendrąsias kortas; naudoti visas penkias bendrąsias kortas.

❓Kaip išdėstomos pokerio kortos pagal vertę?

Visos pokerio kortos nuo aukščiausios vertės iki žemiausios: Tūzas, Karalius, Dama, Valetas, Dešimtakė, Devynakė, Aštuonakė, Septynakė, Šešakė, Penkakė, Keturakė, Triakė, Dviakė. (Tūzas gali būti ir aukščiausia, ir žemiausia korta tada, kai sudarote Eilės kombinacijas).

❓Kokius veiksmus galima atlikti Texas Holdem žaidime?

Galima atlikti statymą, trauktis iš žaidimo, atsakyti į buvusį statymą, kelti statymą arba tikrinti (praleisti ėjimą).

❓Kiek statymų ratų yra Texas Holdem žaidime?

Iš viso yra 4 statymų ratai.

Pokerio taisyklės pradedantiesiems

Tikriausiai žmonės, kurie dar nė karto nėra žaidę pokerio, nelabai susigaudo nuo ko pradėti. Taigi, ženkime pirmuosius žingsnelius. Šiam žaidimui reikia turėti vieną pilną kortų kaladę (be juokdarių). Kortų vertės išsidėsto tokia tvarka: dviakė, triakė, keturakė, penkakė, šešakė, septynakė, aštuonakė, devynakė, dešimtakė, valetas, dama, karalius, tūzas. Žaidimo pokeris taisyklės numato, kad sudarant tam tikras kombinacijas, tūzas gali būti ir aukščiausia, ir žemiausia korta.

Skirtingai nuo kitų pokerio rūšių, Texas Holdem žaidime kombinacijas sudaryti galite arba iš dviejų asmeninių ir trijų bendrųjų kortų; vienos asmeninės ir keturių bendrųjų kortų; arba iš visų penkių bendrųjų kortų, jeigu kitaip kombinacijos sudaryti neįmanoma.

Įvairūs žetonai ir kortos ant stalo - pokerio žaidimo taisyklės pradedantiesiems lietuviškai

Veiksmai, kuriuos galima atlikti žaidime

Jeigu pirmą kartą žaidimą bandysite ne namuose, bet internete, tokiu atveju turite žinoti pagrindines sąvokas, kurios dažniausiai įvardinamos anglų kalba. Pokerio taisyklės lietuviškai tuo ir naudingos, nes mes jums išverčiame šias sąvokas į lietuvių kalbą.

  • Bet – atlikti statymą;
  • Call – atsakyti į prieš tai buvusį statymą, dedant tiek žetonų, kiek vertas prieš tai atliktas didžiausios vertės statymas;
  • Fold – pasitraukti iš žaidimo, atiduodant savo kortas;
  • Raise – pastatyti didesnį žetonų kiekį, nei didžiausio prieš tai buvusio statymo vertė;
  • All-in – pastatyti viską, ką turite ir pretenduoti tik į dalį banko (bendro visų žaidėjų pastatytos žetonų kiekio);
  • Check – patikrinti (nestatant žetonų, tiesiog praleisti savo ėjimą).

Pokerio taisyklės lietuviškai – žaidimo etapai

Pradedant žaidimą, du dalintojo kairėje esantys žmonės turi padėti po tam tikrą žetonų kiekį ant stalo. Tai yra privalomieji statymai (blinds). Pirmasis žaidėjas deda 1x nustatytą žetonų kiekį (small blind). Antrasis žaidėjas turi padėti 2x nustatytą žetonų kiekį (big blind).

Dalintojas priima žetonus - poker taisyklės

Pokerio taisyklės įpareigoja atlikti privalomuosius statymus dėl to, kad visi žaidėjai į bendrą banką įdėtų bent po kažkiek žetonų. Tik atlikus šiuos statymus, galima pradėti žaidimą. Dalintojas visiems žaidėjams duoda po dvi asmenines užverstas kortas. Kiekvienas žmogus jas apžiūri, bet nerodo savo varžovams.

Pirmasis statymų ratas

Įvertinus savo kortas, galima pradėti statymus. Pirmasis savo veiksmus atliks tas, kas yra kairėje žmogaus, atlikusio didįjį privalomąjį statymą. Taigi, šis žaidėjas renkasi iš šių veiksmų: statyti, atsakyti į didįjį privalomąjį statymą arba pasitraukti.

Vėliau žaidžia jam iš kairės esantis žmogus, toliau šias iš kairės esantis ir t.t. Pirmasis statymų ratas baigiasi tada, kai visi žaidėjai yra pastatę po vienodą žetonų kiekį. 

Užbaigus statymus, dalintojas atverčia tris bendrąsias kortas (flop). Jos padedamos ant stalo taip, kad visi žaidėjai gerai matytų. Šias kortas savo kombinacijų sudarymui galės naudoti kiekvienas, esantis prie stalo.

Dviakė ir karalius - žaidimo pokeris taisyklės

Antrasis statymų ratas

Antrajame statymų rate privalomųjų statymų nebelieka. Pirmasis veiksmus atlieka tas, kas žaidimo pradžioje atliko mažąjį privalomąjį statymą. Jis gali rinktis vieną iš aukščiau nurodytų veiksmų: statyti, trauktis arba tikrinti. Kai jis atlieka veiksmą, tada žaidžia tas, kas darė didįjį privalomąjį statymą. Ir taip iki paskutinio žaidėjo.

Kai visi likę žaidėjai pastato po vienodą kiekį žetonų, tada atverčiama dar viena bendroji korta (turn).

Trečiasis statymų ratas

Visi veiksmai analogiški antrajam statymų ratui. Pasibaigus statymams, atverčiama paskutinė bendroji korta – river.

Ketvirtasis statymų ratas

Kaip matote, pokerio taisyklės išties paprastos – vėlgi visi veiksmai analogiški antrajam bei trečiajam statymų ratui. Pasibaigus statymams, Daugiau bendrųjų kortų atversta nebebus.

Karalius, dama ir valetas

Žaidimo pokeris taisyklės – laimėtojo nustatymas

Žaidimas baigiasi, taigi pats metas visiems likusiems žaidėjams atversti savo asmenines kortas ir parodyti kitiems, kokias kombinacijas pavyko sudaryti. Žaidimą ir banką laimi tas, kieno kortų kombinacija pati aukščiausia. Išimtis būna tik tokiu atveju, kai visi žaidėjai pasitraukia ir lieka vienintelis žmogus. Tik tokiu atveju poker taisyklės leidžia neatversti asmeninių kortų. Laimėti galima nebūtinai po ketvirtojo statymų rato. Jeigu visi žaidėjai pasitraukia pirmojo statymų rato metu ir lieka tik vienas vienintelis, tokiu atveju iškart nustatomas laimėtojas.

Kaip matote, pokerio žaidimo taisyklės yra išties paprastos. Užtenka pora kartų sužaisti, ir jas įsiminsite labai tvirtai. Galėsite mėgautis ilgus metus skaičiuojančiu populiariuoju kortų žaidimu.